دستور اکسترود رو به شما به طور کلی اموزش میدیم که میتونید برای ترسیم کف یا سقف کاذب از این دستور استفاده کنید
◄موضوع اموزش :
دستور اکسترود
◄فرمت : mp4
◄ناریخ شروع : شهریور۹۶
◄ مدرس : مهران قزل

مهران قزل

مهران قزل

یک راند دیگر مبارزه کن
وقتی پاهایت چنان خسته اند که به زور راه می روی…
یک راند دیگر مبارزه کن
وقتی بازوهایت آنقدر خسته اند که توان گارد گرفتن نداری…
یک راند دیگر مبارزه کن
وقتی که خون از دماغت جاریست و چنان خسته ای که آرزو میکنی حریف مشتی به چانه ات بزند و کار تمام شود…
یک راند دیگر مبارزه کن
و به یاد داشته باش مردی که تنها یک راند دیگر مبارزه می کند هرگز شکست نخواهد خورد…
مهران قزل

Latest posts by مهران قزل (see all)